Fuld fart på gangbroen – husene står på pæle, og gangbroen er hævet over det stærkt forurenede vand. 

Victory Village, Legazpi.

Oversvømmelser, stillestående vand og tilstoppede vandløb er et stort problem i slummen. Udover sundhedsfarerne for beboerne, såsom vandbårne sygdomme og forurenet
drikkevand, løber vandet med tiden ud i havet og fører ofte store mængder affald med sig.

DIB og ALTERPLAN har sammen undersøgt forholdene i slummen og derefter udarbejdet risikoanalyser. Med afsæt i de analyser har beboerne i slummen stillet konkrete forslag til forbedringer af vandsystemer, kloakering, asfaltering og oprettelse af evakueringssteder. 

da_DKDanish