Den høje mur skiller Legazpis pæne havnefront til venstre fra slumbyen Victory Village til højre. Officielt lyder det, at muren skal beskytte de fattige mod tyfoner.

Legazpi. 

Flere slumområder befinder sig i dag i den indre bykerne eller tæt på havet, og de er derfor attraktive for investorer og byudviklere. Ofte har beboerne i slummen ikke papir på deres grund og hus, og de må derfor flytte. Selvom udflytning og genhusning indgår som en vigtig del af lokalplanlægningen, bliver indbyggerne i slummen ofte placeret i udflytningsområder med dårlig adgang til arbejde, skole og transport. 

Det er blandt andet sket i Victory Village, efter at der i 2015 blev etableret en pumpestation, der skal pumpe vandet væk ved oversvømmelser. Det har gjort området mere attraktivt for byudvikling, men det har samtidigt betydet, at mange indbyggere er blevet tvunget til at flytte. 

da_DKDanish