Bag børnenes smil gemmer der sig ofte smerte og lidelse. Vilkårene for de fattigste er for mange farefulde. 

Victory Village, Legazpi.

Udeplads og frirum er begrænset til de smalle fortove og gangbroer mellem husene. Det udgør en farlig legeplads for børnene, hvor kraftige regnskyl og dårlig afvanding og kloakering kan skabe livstruende oversvømmelser.

Katastrofeforebyggelse og lokalplanlægning omfatter sikre adgangsveje, og samtidigt skaber de frirum til leg. Der er blandt andet etableret basketballbaner, der også
fungerer som evakueringssteder, da de har plads til mange
mennesker og ligger højt. De er derfor sikre steder ved oversvømmelser.

da_DKDanish