Her på Egaa Gymnasium har vi haft glæden af at have haft
fotoudstillingen “Slum Blues” hængende i efteråret.
Udstillingen tilføjede vores vægge dejlige farver, og
billedernes tematik har givet anledning til både snak og
eftertanke. Mest sigende er måske Elevrådets henvendelse
til ledelsen om at eleverne værdsatte udstillingen, og
gerne så, at skolen arrangerede flere af den slags
udstillinger i fremtiden.

Morten Hoeck
Uddannelsesleder


da_DKDanish