I kløften bag kvindens affaldsbål løber regnvandskanalen, som undertiden stiger og river alt med sig. 

Quezon City, Manila.

Affaldshåndtering er en stor udfordring i slummen, og det bliver ofte  enten brændt eller smidt på jorden, hvor det ender i vandløb, der stopper til. Sammen med ubehandlet spildevand udgør det forurenede vand en væsentlig sundhedstrussel
mod beboerne i slummen. Derfor er det vigtigt, at beboerne får skrevet affaldshåndtering ind som et vigtigt punkt i deres lokal- og udviklingsplaner, som de fremlægger for de lokale
myndigheder. 

da_DKDanish